YarınBizim platformuna hoş geldin.

Sabancı Topluluğu olarak, pandemide büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarının yükünü hafifletebilmek amacıyla sağlık çalışanı çocukları ve kardeşlerine yönelik mentorluk, eğitim, kişisel ve kariyer gelişim platformu olarak YarınBizim’i hayata geçirdik. Hepimizin hayatında zorluk yaratan pandemi sürecinde, sağlık kahramanlarının çocuklarını güçlü bir şekilde geleceğe hazırlamaya katkı sağlayacak programlar geliştirdik. Bakın platformumuzda neler var:

Mentorluk Programı
Mentorluk Programı

12. sınıfta okuyan gençler çoğunluğu Sabancı topluluğundan oluşan gönüllü mentorlarla yapılandırılmış mentorluk buluşmalarında bir araya gelir. Menti ve mentorlar 8-10 seanstan oluşan yapılandırılmış program başlangıcında hazırlık eğitimlerine katılır ve program kapsamında mentiler mesleki hedeflerine en uygun mentor ile eşleştirilir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri
Sorumlu Gençlik Programı

Gençlerin toplumsal konulara dair okuryazarlık ve duyarlılık kazanmaları amacıyla gönüllülükten atık yönetimine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sosyal girişimciliğe farklı alanlarda webinar ve atölyeler yürütülür.

Sabancı Üniversitesi Kariyer Destek Programı
Sabancı Üniversitesi Kariyer Destek Programı

Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj Ofisi iş birliği ile yürütülen program kapsamında hedef belirleme, zaman yönetimi, kariyer haritası planlama, yurtdışında eğitim fırsatları gibi 12. sınıfların ihtiyaç duyduğu konularda canlı eğitimler düzenlenir. İlaveten, meslek tanıtım oturumlarında farklı alanlarda çalışan profesyoneller gençlerle buluşarak kariyer yolculuklarını, deneyimlerini ve meslekleri hakkında bilgi paylaşır.

İlham Veren İsimler
İlham Veren Buluşmalar

Alanlarında uzman profesyoneller ve rol modeller mentilerle çevrimiçi platformda bir araya gelip bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak gençlere ilham ve motivasyon kaynağı olur.

Geliştiren İçerikler
Geliştiren İçerikler

Yarınbizim platformunda kişisel gelişim, meslekler, dijital güvenlik, toplumsal duyarlılık, spor gibi çeşitli alanlarda videolar yer alır. Ayrıca, proje kapsamında yürütülen eğitim ve webinarların video kayıtlarına da platformdan erişilebilir.

Blog
İçgörü Grupları

Kişisel farkındalık, motivasyon, duygu farkındalığı, stres yönetimi, iletişim, ilişkiler, sınırlar gibi temalarda gençlerin psikolojik iyilik hallerini destekleyecek atölyeler ve yaşantı grupları yürütülür. Psikoterapötik yöntemlerin kullanıldığı atölye ve grup çalışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.